Stokvis Tapes banner


Specialistlösningar

            för flygindustrin

Stokvis Tapes levererar ett stort sortiment av kvalitetsprodukter för flygplanstillverkare, deras underleverantörer, reparations- och underhållsverkstäder och flygbolag. Med vårt strikta kvalitetssystem kan vi möta alla era krav på säkerhet och logistiktjänster.

För att hjälpa er att lösa alla era sammanfognings-, isolerings-, tätnings-, skydds- och skärmningsproblem kan vi erbjuda er:
• ett komplett sortiment av självhäftande tejper för flygindustrin
• produkter som är godkända av FAA eller enligt militära specifikationer
• skärning med snäva toleranser
• möjlighet att testa produkterna i enlighet med era specifikationer
• lokal lagerhållning
• certifikat med alla leveranser
• möjlighet att stansa tejpen i den form ni behöver

Aerospace-applikationer och -krav är generellt uppdelade i två kategorier; "flygande applikationer" (kabin och lastrum) och "icke-flygande applikationer" (reparation och underhåll).

Kabin och lastrum
• Aluminium / vävtejp för skrovmontage av ljud- och vibrationsdämpande plattor
• Icke-brännbar mattejp för montering av mattor på golv och trappor
• Glasvävstejp för ytor i lastrum, speciellt på svåra lågenergiytor- och material
• Vinyl, polyester eller polyuretanfilmtejper som fuktspärr i kök och toaletter
• Anti-halktejper för trappor, lastramper och lastrumsgolv
• Icke-brännbar glasvävstejp för skarvförsegling av plattor på väggar och skrov i lastrum
• Vit glasvävstejp med silikonadesiv för mycket hög temperaturtålighet och icke-brännbarhet
• Aluminiumtejp som fukt- och ångspärr, och för reflektion av värme

Lindning av kabelstammar
• Aluminiumfolie/glasvävslaminat för skydd och värmereflektion
• PTFE-belagd glasvävstejp för skydd mot lösningsmedel och hög temperatur
• Glasvävstejp för mycket hög temperaturtålighet
• Mjuk PVC-tejp för generella lindningsapplikationer

Lackering och färgborttagning
• Pappersmaskeringstejp för lackering
• PET maskeringstejp för pulverlackering
• Aluminiumtejper, även stansade, för kemisk färgborttagning
• PVC-tejp för maskering vid färgborttagning genom plastblästring
• Heavy duty PVC-tejp för grövre plastblästring
• Fönstermaskeringsfilm, utstansad enligt aktuell fönsterform
• Linjemaskeringstejp för fina linjer och kanter

Plasma och höghastighetsflamsprutning (HVOF)
• Silikongummibelagd glasvävstejp i olika tjocklekar och med olika adesivtyper, för skydd av känsliga metallytor vid plasma- och HVOF-sprutning
• Gummibelagd glasvävstejp för HVOF-sprutning
• Flambeständig glasvävstejp för metallbearbetning och höga temperaturer
• Aluminiumfolie/glasvävslaminat för maskeringsapplikationer
• Pläteringstejp av vinyl med icke-korrosivt adesiv, som en nötningstålig skyddsfilm vid blästring av ytor som ska plasmasprutas

Kompositer
• Skived PTFE -tejp för förankring av skyddslinern under vakumformningen av kompositdetaljer
• PTFE-belagd glasvävstejp för fastsättning av vakumpåsen mot masterformen, och som ett släppskikt mellan kompositlaminatet och formen
• Dubbelhäftande tejper för fixering av bikakestrukturer under maskinbearbetning
• Enkelhäftande, lätt rivbara tejper med speciella adesiv, för fixering av bikakestrukturer under maskinbearbetning

Andra applikationer
• Tejp för ytskydd i samband med nitning
• Skyddstejp för ytskydd under tillverkning och underhåll
• Anti-halkfilm för ytskydd och förhindra halkrisk när personal går över vingarna
• PVC-tejper för lindning och isolering

Hur kan vi

           hjälpa er?

Tel 011-28 04 30
E-post
info@stokvistapes.se

Our aviation specialists look forward to solving your problems and we are happy to set up a logistic system to match your production requirements.
This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org