Stokvis Tapes banner

Medicinteknisk

Medicinteknik ställer höga produktionskrav, vilket vi möter i vårt renrum där produkterna förädlas och packas i en kontrollerad miljö. Vi erbjuder ett unikt sortiment inom bland annat sårvård och medicinteknisk industri.

Läs mer >>

Bygg & konstruktion

Kraven på vår miljö- och energiförbrukning ökar kontinuerligt och vi behöver hitta lösningar för att bygga energismart. Med vårt nytänkande i form av materialval och tillverkningsprocesser är vi gärna er samarbetspartner i detta arbete.

 

Flyg & elektronik

Med vårt kvalitetssystem kan vi möta de specifika krav som branschen ställer. Vi kan leverera ett komplett sortiment av produkter anpassade till flyg- och rymdindustrin.

Läs mer >>

Plast

Tejp är lämpligt för att ge plastapplikationer en smart och hållbar lösning. Vi erbjuder allt från rullar och kundunika former till bobiner för att minska spill och processtider i tillverkningen av nya plastdetaljer.


Fordon

Fordonsindustrin är under kontinuerlig utveckling och kräver nya tekniker och material för att skapa bättre och attraktivare bilar. Vi erbjuder ett sortiment av olika material med kundunika lösningar.

Läs mer >>

Sortiment för butik

Stokvis Tapes butikssortiment är ett komplett sortiment av tejper för såväl proffs som gör-det-självare. Du hittar Stokvis Tapes i alla välsorterade järn-, bygg-, färg och fackhandlare. 

Läs mer >>

Pappers & grafiska

Våra produktserier 4Splice, 4Print, 4Flex erbjuder innovativa och effektiva självhäftande lösningar. De optimerar er process och tryckkvalitet och möjliggör högre grad av automatisering.

Läs mer >>

Skumplast & gummi

Att välja rätt tejp till exempelvis packningar och tätningslister är ett måste för ett perfekt resultat. Vi har ett komplett sortiment av både enkel- och dubbelhäftande tejp för alla tänkbara material och krav i er applikation.


BATTERY PACKS

Med vår unika kunskap inom både Elektronik- och Automotivebranschen har Stokvis Tapes utvecklat ett fullt sortiment av material och effektiva självhäftande lösningar till Battery Packs. Med vår expertis och erfarenhet kan vi hjälpa dig att lösa de svåraste utmaningar inom området.  Kontakt>>

METALL

Tejp används med fördel för att bearbeta och sammanfoga metallkomponenter. Förutom högre processeffektivitet, ges även förbättrade vibrationsegenskaper, ökad flexibilitet och förbättrade isoleringsegenskaper.


Hur kan vi

          hjälpa er?


Tel 011-28 04 30
E-post
info@stokvistapes.se

 

This site uses cookies to help deliver an engaging user experience.
To learn more about what cookies are and how to manage them visit AboutCookies.org